Slideshow size tiêu chuẩn 1049px x 470px (Rộng x Cao) (phải cắt vát chéo như ảnh slider mẫu)

Tổ chức buổi tọa đàm về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022" của trường Mầm non Châu Hưng