Slideshow size tiêu chuẩn 1049px x 470px (Rộng x Cao) (phải cắt vát chéo như ảnh slider mẫu)

CHUYÊN ĐỀ "TÔI YÊU VIỆT NAM" CỦA TRƯỜNG MẦM NON CHÂU HƯNG. Năm học 2022 – 2023