Slideshow size tiêu chuẩn 1049px x 470px (Rộng x Cao) (phải cắt vát chéo như ảnh slider mẫu)

"ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN" Nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ trường Mầm non Châu Hưng